Nieuws 19.02.2020

Living lab voor duurzame stadslogistiek

Netwerk Benelux participeert in het CILOLAB dat logistieke oplossingen ontwikkelt voor de stedelijke omgeving

Logistieke oplossingen voor de stad ontwikkelen en implementeren: dat is het doel van het nieuwe living lab CILOLAB voor duurzame stadslogistiek. Er is een grote urgentie om duurzame en efficiënte oplossingen te versnellen, gezien de doelstelling in het Klimaatakkoord om in 2025 in 30 tot 40 grotere gemeenten een middelgrote zero emissie zone voor stadslogistiek te hebben ingevoerd. Er gebeurt veel op het gebied van duurzame stadslogistiek, maar om de klimaatdoelstellingen te halen moet er een serieuze markt voor (zero emissie) stedelijke logistieke oplossingen gaan ontstaan. CILOLAB richt zich in eerste instantie niet op het opzetten van nieuwe initiatieven, maar onderzoekt samen met de partners al lopende pilots en bestaande stadslogistieke operaties om de impact en mogelijke markt van oplossingen in kaart te brengen.

Actie gedreven en samen leren: wat kan er wel?
CILOLAB is een living lab, dit wil zeggen dat we van een cyclische en actie gedreven aanpak uitgaan: co-creëren, experimenteren en leren wat wél kan. Gedurende het project gaan we actief op zoek naar verbeteringen en werken we aan de opschaling van goedwerkende concepten.

Use case Netwerk Benelux

Netwerk Benelux is een netwerksamenwerking via een regionale hub

Onderzoeksvraag: Wat wordt er nu al bespaard door onderling (regionale) ritten uit te wisselen?

De uitkomsten hiervan zijn relevant voor Netwerk Benelux en de deelnemende partners, gemeenten en mogelijk ook andere deelsectoren van de logistiek zoals de pakketdistributeurs.

Partners Cilolab

Albert Heijn, B.Smart City Hub, BREYTNER zero emission transport, Bode Scholte Transmission, CityHub, DPD, Evofenedex, Fietskoeriers, Goederenhubs NL, GS1, Havenbedrijf Rotterdam, Hubbel Last-Mile, IT Campus, Netwerk Benelux, Ortec, Port of Amsterdam, Rotterdam Makers District, Suez Nederland, Transport & Logistiek Nederland, UPS, Gemeente Delft, Gemeente Den Haag, Gemeente Rotterdam, Gemeente Utrecht, Gemeente Zwolle, Hogeschool van Amsterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool van Rotterdam